Vyhľadať na stránke

 


Daňový kalendár 2015

 • 16.1.2015     Daň z príjmu fyz...
 • 16.1.2015     Daň z príjmu práv...
 • 20.1.2015     DPH
 • 25.1.2015     DPH
 • 25.1.2015     Spotrebná daň z liehu
 • 31.1.2015     Daň z motorových...
 • 31.1.2015     Daň z nehnuteľností
 • ... viac


 

Kurzový lístok


PERSONÁLNE A MZDOVÉ PORADENSTVO A SPRACOVANIE MIEZD


   Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovania miezd. Ochrana osobných údajov je našou prioritou.


Spracovanie mzdovej a personálnej agendy u nás zahŕňa:

 • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca na príslušné inštitúcie
 • vypracovanie nástupných dokladov /pracovná zmluva, príp. dohoda, dohoda o hmotnej zodpovednosti.../, dodatkov k pracovnej zmluve a výstupných dokladov / dohody o skončení, jednostranné výpovede, potvrdenie o zamestnaní../
 • vedenie osobných spisov zamestnancov
 • výpočet miezd a odvodov na základe predložených dochádzok zamestnancov
 • tlač mzdových rekapitulácií, výplatných pások
 • vystavenie podkladov k realizácii platieb miezd a odvodov
 • dodanie mesačných výkazov na poisťovne a Daňový úrad
 • vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného hlásenia pre Daňový úrad
 • vystavenie potvrdení pre zamestnanca na rôzne účely
 • spracovanie podkladov k štatistickým hláseniam

Ponúkame kvalitné a diskrétne spracovanie personálnych a mzdových údajov.


Kontaktuje nás a získajte viac informácií o našich službách.