Vyhľadať na stránke

 


Daňový kalendár 2015

  • 16.1.2015     Daň z príjmu fyz...
  • 16.1.2015     Daň z príjmu práv...
  • 20.1.2015     DPH
  • 25.1.2015     DPH
  • 25.1.2015     Spotrebná daň z liehu
  • 31.1.2015     Daň z motorových...
  • 31.1.2015     Daň z nehnuteľností
  • ... viac


 

Kurzový lístok

Daňový kalendár 2015

16.1.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
16.1.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.1.2015 DPH
25.1.2015 DPH
25.1.2015 Spotrebná daň z liehu
31.1.2015 Daň z motorových vozidiel
31.1.2015 Daň z motorových vozidiel
31.1.2015 Daň z nehnuteľností
31.1.2015 Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
31.1.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.1.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.2.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.2.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
20.2.2015 DPH
27.2.2015 Spotrebná daň z liehu
27.2.2015 DPH
29.2.2015 Daň z príjmu právnických osôb
29.2.2015 Daň z motorových vozidiel
15.3.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.3.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
20.3.2015 DPH
26.3.2015 DPH
26.3.2015 Spotrebná daň z liehu
2.4.2015 Daň z motorových vozidiel
2.4.2015 Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
2.4.2015 Daň z príjmu právnických osôb
2.4.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
2.4.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
2.4.2015 Daň z motorových vozidiel
16.4.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
16.4.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.4.2015 DPH
25.4.2015 DPH
25.4.2015 Spotrebná daň z liehu
30.4.2015 Daň z príjmu právnických osôb
30.4.2015 Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
30.4.2015 Daň z motorových vozidiel
30.4.2015 Daň z príjmu právnických osôb
30.4.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
15.5.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.5.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
21.5.2015 DPH
25.5.2015 DPH
25.5.2015
31.5.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.5.2015 Daň z príjmu právnických osôb
31.5.2015 Daň z motorových vozidiel
15.6.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
15.6.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.6.2015 DPH
25.6.2015 Spotrebná daň z liehu
25.6.2015 DPH
2.7.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
2.7.2015 Daň z príjmu právnických osôb
2.7.2015 Daň z motorových vozidiel
2.7.2015 Daň z motorových vozidiel
16.7.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
16.7.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.7.2015 DPH
25.7.2015 Spotrebná daň z liehu
25.7.2015 DPH
31.7.2015 Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
31.7.2015 Daň z príjmu právnických osôb
31.7.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.7.2015 Daň z motorových vozidiel
15.8.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.8.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
20.8.2015 DPH
27.8.2015 Spotrebná daň z liehu
27.8.2015 DPH
31.8.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.8.2015 Daň z motorových vozidiel
31.8.2015 Daň z príjmu právnických osôb
17.9.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
17.9.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.9.2015 DPH
25.9.2015 DPH
25.9.2015 Spotrebná daň z liehu
1.10.2015 Daň z príjmu právnických osôb
1.10.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
1.10.2015 Daň z motorových vozidiel
1.10.2015 Daň z motorových vozidiel
15.10.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.10.2015
15.10.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
22.10.2015 DPH
25.10.2015 Spotrebná daň z liehu
25.10.2015 DPH
31.10.2015 Daň z príjmu právnických osôb
31.10.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.10.2015 Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
31.10.2015 Daň z motorových vozidiel
15.11.2015 Daň z príjmu právnických osôb
15.11.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
20.11.2015 DPH
26.11.2015 Spotrebná daň z liehu
26.11.2015 DPH
30.11.2015 Daň z motorových vozidiel
30.11.2015 Daň z príjmu právnických osôb
30.11.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
17.12.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
17.12.2015 Daň z príjmu právnických osôb
20.12.2015 DPH
27.12.2015 DPH
27.12.2015 Spotrebná daň z liehu
31.12.2015 Daň z motorových vozidiel
31.12.2015 Daň z motorových vozidiel
31.12.2015 Daň z príjmu fyzických osôb
31.12.2015 Daň z príjmu právnických osôb